Yoga Candır

Bu videoda sana 80 dakikalık bir Tantrik Hatha serisinde rehberlik  ediyoruz. Asana serisi ters duruş odaklı bir seri olup, tüm seviyeler  için ulaşılabilir bir seridir. Savitri Pranayama sonrası yaptığımız  kriya, öfkeyi sevgiye dönüştüren etkili bir meditasyon hazırlığı.