Yoga Candır

Bu dersimizde, Tantra’nın kısa bir tarihine giriş yaptık :). Ardından  Parivritta Janu Sirsasana’ya doğru ilerleyen yana katlanma serisini,  Pran Vayu kriya meditasyonu ile bağlamış olduk.