Bilincin Haritası – Buddhi, Ahamkara, Chitta, Manas

Yoga felsefe ile ilgili araştırma yaparken en zevk aldığım şey her yeni öğrendiğim şeyin zaten daha önce bildiğim herşeyi kapsıyor olması. Bilincin haritasını ilk gördüğümde de benzer bir zevk almıştım. Böyle zevkleriniz var mıdır bilmem ama ben size yine de bilincin haritasını ağzımı şapırdata şapırdata anlatacağım.

Önce size haritayı göstereyim. Mutemelen ettiğim laflardan sonra karmaşık bir şey bekliyorsunuz ama inceleyeceğimiz harita oldukça basit: