Yoga Candır

Yoga Yaparken

Neden Burundan Nefes Alıp Veriyoruz?

İlk defa yoga dersine katılan biri için pratiğin en dikkat çekici yanlarından biri nefestir. Şöyle tadını çıkara çıkara yapılan bir yoga dersi yaklaşık 90 dakika sürer. Bu sürenin en az 75 dakikası boyunca nefesler bilinçli bir şekilde kontrol edilir. Tüm sınıf kendi bedeni ve sınıfın geri kalanıyla uyumlu bir şekilde nefes alıp verir. Yoganın büyüsü ile de bu noktada karşılaşmaya başlarız. 

Not: Bu noktada heyecanlandığımı ve neden nefesin bu kadar önemli olduğuna odaklanan bir başka yazı da yazmaya karar verdiğimi belirtmeden edemedim.

Sayısız farklı yoga türü var. Bunların çoğunda Asana pratiği bile yok. Ama hemen hemen hepsinde nefese odaklanma var. Yogada nefes teknikleri son derece sistemli bir şekilde geliştirilmiştir. Tekniklerin hiç bir ayrıntısı tesadüfi ya da gereksiz değildir. Asana pratiklerinde nefesi burundan alıp veriyor olmamız da pratiğimizden istenen sonucu alabilmek için son derece önemlidir.

Asana pratiğinin temel amacı enerj akışımızı düzenlemek ve saflaştırmaktır. Burada enerji akışı derken bahsettiğim şey Prana. Yani hayat enerjisi. Bize hayat veren ve yaşamımızı devam ettiren her güç Prana’dır. Prana ya da hayat enerjisi nefesin içinde oldukça yoğundur. Yemeksiz, susuz, sevgisiz ya da güneşsiz bir süre hayatımızı devam ettirebiliriz ama nefes almadan ancak birkaç dakika yaşayabiliriz.  Sonuç olarak demek istediğim şu ki: Nefes ve yaşam enerjisi (Prana) yakından ilişkilidir. Deneyimli yogiler nefes kontrolü teknikleriyle yaşam enerjilerinin akışlarını yönetirler.

Asana derslerinde hareketler ve nefes teknikleri Prana’yı arındırmak ve dengelemek birer araçtır. Yalnızca burundan nefes alıp vererek bu araçları etkili bir şekilde kullanabiliriz. Bunun iki temel sebebi var:

  1. Jalandhara Bandha
  2. İda ve Pingala Nadi’leri
Jalandhara Bandha

Yaşam enerjisindeki tıkanıklıklar, tortular hayatta dengemizi bozan şeyler sonucu oluşur. Daha doğrusu,

dış dünyayı kendi içimize nasıl yansıttığımıza, nasıl deyeneyimlediğimize bağlı olarak enerji dengemiz değişir.

Bu nedenle yogiler için zihni dingin tutabilmek çok önemlidir. Eğer zihin tepkisel olmazsa, hayatın iç dünyamıza nasıl yansıyacağını kontrol edebiliriz. 

Yoga bize zihni dingin tutmak için bir çok araç verir. Bunlardan biri de Jalandhara Bandhadır. Yani boğaz ya da gırtlak kilidi. Boğaz kilidi gırtlakta glottis’in kısılmasıyla oluşturulur. Basitçe çenenizi içeride tutarsanız bu kilit aktif olacaktır. Nefesler hafifçe sesli hale gelir Jalandhara Bandha aktif olunca.

Jalandhara Bandha yalnızca zihni dingin tutmanıza yardımcı olmaz ayrıca zihin ve beden arasındaki enerji akışını sınırlar ve kontrol eder. Asana pratiği boyunca zihni kontrol altında tutabilmek için Jalandhara Bandha hafifçe aktif tutulur. Eğer Jalandhara Bandha aktifken ağzınızdan nefes alıp verirseniz boğazınız birkaç dakika içinde kuruyabilir. Zaten de ağız açıkken Jalandhara Bandhayı aktif tutmak oldukça zordur.

İda & Pingala Nadi

Yoga derslerinden burundan nefes alıp vermemizin ikinci temel nedeni de enerjiyi dengelemek ile ilişkili. Bedenimizde hayat enerjisinin aktığı kanallar vardır. Bu enerji kanallarının henüz fiziksel karşılığı bilim tarafından keşfedilmemiştir yine de bu konuda bazı savlar var. Sonuç olarak yogiler binlerce yıldır belli bir enerji anatomisi üzerinden çalışırlar. 

Bu enerji anatomisinde enerji kanallarına Nadi adı verilir. Bu kanallar tüm bedenimizi sarar. Bazı kaynaklara göre 72000 Nadi (enerji kanalı) vardır. Burada tekrar belirteyim enerji derken Prana’dan yani hayat enerjisinden bahsediyorum.

Yogiler için çok önemli iki enerji kanalı vardır. İda ve Pingala Nadi. Bu iki kanalı önemli yapan iki şey:

  1. Çok rahat ulaşılabilir olmaları ve
  2. Çok yüksek potansiyelde enerjileri taşıyor olmalarıdır.

İda ve Pingala Nadi’ler omurgamızın kökünde doğar yani 1. Çakranın olduğu yerde. Omurga boyunca 5 temel çakramızın etrafından spiralller çizerek yükselirler. Oradan 6. Çakraya da değer ve iki burun deliğimize ulaşırlar. İda Nadi sol burun deliğimizde biter. Pingala Nadi sağ burun deliğimizde. 

İda Nadi dişil enerjileri taşır, Pingala Nadi eril enerjileri. Eril ve dişil eneji dengesinin dengelenmesi demek hayat enejimizi dengelemek demektir. Yaratıcı ve özgürleştirici becerimizin ve gücümüzün dengelenmesi demektir. 

Ancak burundan nefes aldığımızda İda ve Pingala Nadi’lerle çalışabiliriz. Ağızdan nefes alıp verdiğimizde bu çok önemli enenrji kanallarını pas geçeriz. Böylece de enerji akışımızı denegelemek için sahip olduğumuz çok değerli bir fırsatı kaçırmış oluruz. 

Konuyla iligili başka sorularınız olursa ya da üzerine bir şeyler yazmamı istediğiniz başka konular lütfen bize iletin. Yazacağınız yorumlar en büyük motivasyonum olacak. 

Hari Om.
Zeynep

Çünkü yoga candır.